CROESO Croeso i Cartrefi Dewisedig @ Sir Benfro

Mewngofnodwch isod, neu os mai hwn yw eich tro cyntaf, dewiswch yr opsiwn perthnasol i greu cyfrif.

Opsiwn 1 – Ar gyfer tenantiaid cyfredol Cyngor Sir Penfro a/neu'r rhai sydd â chais cyfredol* gyda Chartrefi Dewisedig @ Sir Benfro sydd eisoes wedi'i brosesu a gallwch roi cynigion.

*Os ydych yn ansicr o'ch rhif cyfeirnod Cartrefi Dewisedig neu'ch rhif cyfeirnod taliad, e-bostiwch tai@sir-benfro.gov.uk gyda'ch enw a dyddiad geni er mwyn inni ddarparu hwn ichi.

Opsiwn 2 – Ar gyfer cwsmeriaid nad ydynt eisoes wedi cyflwyno cais i Gartrefi Dewisedig @ Sir Benfro ac maent yn dymuno gwneud cais i ymuno â’r gofrestr tai cymdeithasol.